Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej

w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dostępu do informacji publicznej jest Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona  w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba   że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej, a odwołanie od tej decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów w godz. 7.30 – 15.30

Pokój nr 12 (sekretariat)

Wzór wniosku dostępny w załączniku poniżej.