Kierownik:

Dariusz Urbański

Adres:

Paprotnia ul. Wrzosowa                   
62-513 Krzymów

Telefon:

(0-63) 249-39-57

e-mail:

wtzpaprotnia@vp.pl
 

Strona www:

brak

Data utworzenia:

Rada Gminy w Krzymowie uchwałą nr V/28/94 z dnia 25 listopada 1994 r. utworzyła Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z dniem 1 listopada 1994 r.

Wprowadzone zmiany:

Rada Gminy uchwałą nr XXII/133/01 z dnia 30.04.2001r. dokonała zmiany uchwały nr V/28/94 wprowadzając zapis, że WTZ jest jednostką budżetową gminy.                          ---------------------           Uchwałą nr II/8/02 z 30.12.2002r. Rada Gminy dokonała zmiany uchwały nr V/28/94 poprzez skreślenie zapisu, że WTZ jest jednostką budżetową gminy.

Uwagi:

Warsztat Terapii Zajęciowej nie jest jednostką budżetową gminy. Funkcjonuje w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123,poz.776 ze zm.)oraz rozporządzenia MPiPS z 27 sierpnia 1998r.w spr. szczególnych zasad tworzenia i finansowania WTZ (Dz.U. Nr 118, poz.764).