URZĄD GMINY KRZYMÓW

ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

tel. 063 24-13-280, fax 63 24-13-091

 

www.krzymow.pl   e-mail: krzymow@op.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałki do piątku; 7:30 –15:30

 

 

 

Nazwa usługi

 

NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rolnictwa

pok. Nr 5, tel. 063 24-13-088

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne /Dz.U z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z póź. zm/
 • Ustawa z dnia 29.08.2003r. o urzędowych nazwach miejscowości  i obiektów fizjograficznych /Dz.U z 2003r.  Nr 166 poz. 1612 z póź. zm/
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfrycji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów /Dz.U  z 2012r.  Nr 125/
 • Wymagane dokumenty

  • zgłoszenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  w Koninie o zakończeniu budowy
  • mapa inwentaryzacyjna obiektu przekazanego do użytkowania

  Opłaty

  Brak opłat

  Sposób

  załatwienia sprawy

  Wydanie zawiadomienia

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje

  Termin

   załatwienia sprawy

  Do 14 dni

  Inne informacje

  -

  Formularz do pobrania

  Wniosek