W załączeniu Regulamin Pracy dla Urzędu Gminy w Krzymowie. (format PDF)