W celu uzyskania zwrotu kosztów wykształcenia młodocianych pracowników należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. W załączeniu wzór wniosku.