W sprawie:
wyrażenia opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Gminy Krzymów.

Data uchwały:
2013-09-16

Numer uchwały:
SO-0953/37/7/Ko/13

Podjęta przez:
Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu