W sprawie:
wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Krzymów na 2015 rok.

Data uchwały:
2014-12-01

Numer uchwały:
SO-0951/10/D/7/Ko/2014

Podjęta przez:
Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu