Na podstawie art. 24i ust.3 ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu: "  Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34)." poniżej publikujemy oświadczenia majątkowe Radnych za 2017 rok