Uchwała Nr XLIII/258/2021 z dnia 27 października 2021 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Uchwała Nr XLIII/259/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2022 rok