W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy, które przy oznakowaniu spraw używają następujących symboli:

1) Referat Finansowy – RF,

2) Referat Gospodarczy – RG,

3) Referat Oświaty i Spraw Komunalnych – RO,

4) Referat Administracyjny - RA,

5) Stanowisko ds. ewidencji ludności – SE,

6) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych – POIN,

7) Inspektor Ochrony Danych – IOD,

8) Straż Gminna – SG,

9) Radca Prawny – RP,

10) Urząd Stanu Cywilnego – USC,

11) Audytor Wewnętrzny – AW,

12) Służba BHP – BHP.