Wyniki głosowania jawnego przeprowadzonego na XXVII Sesji Rady Gminy Krzymów w dniu 28 październia 2020 roku