================================================================

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się zgodnie z aktualnym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzymów tj.:

Zakład Oczyszczania Terenu Bakun

Roztoka 6

62-513 Krzymów