Numer uchwały:
XXXIII/212/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.