Numer uchwały:
XXXIII/214/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.